تغییرات عمده در ویرایش چهارم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

فایل 2 صفحه ای در خصوص تغییراتی که در ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان صورت گرفته توسط جناب مهدی علیرضایی دانشجوی دکترای سازه تهیه گردیده است.

 

دانلود

/ 0 نظر / 22 بازدید