انیمیشن نمایش تنش خمشی ماکزیمم در تیر یکسر گیردار

انیمیشن نمایش محل تار خنثی و تنش خمشی ماکزیمم در تیر های یکسر گیردار.

 

دانلود

 

به نقل از طراح سازه

/ 0 نظر / 22 بازدید