نرم افزار طراحی جوش اتصالات (MITCalc - Welded connections 1.13)

 

دانلود

 

نمونه تصاویری از طراحی و محاسبات نرم افزار

 

نرم افزار طراحی جوش اتصالات (MITCalc - Welded connections 1.13)

 

نرم افزار طراحی جوش اتصالات (MITCalc - Welded connections 1.13)

 

نرم افزار طراحی جوش اتصالات (MITCalc - Welded connections 1.13)

به نقل از طراح سازه

/ 0 نظر / 19 بازدید