طراحی دستی اتصالات ستون

طراحی دستی اتصالات ستون شامل طراحی جوش، بست های افقی، وصله ستونها و اتصال پای ستون که توسط جناب مهندس مجتبی اصغری طراحی و محاسبه گردیده است.

 

دانلود

/ 0 نظر / 22 بازدید