فیلم تراکم دینامیکی خاک

فیلم تراکم دینامیکی خاک، تراکم دینامیکی خاک یک روش بهسازی خاک در مناطق ساحلی است که خاک شل را به آن حد از تراکم می رساند تا ظرفیت باربری خاک افزایش یابد. با این روش در این فیلم آشنا خواهید شد.

 

دانلود

/ 0 نظر / 19 بازدید