دانلود فرمولر حل مسائل بتن 1 و2 بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ویرایش سال 92

به نقل از icivil.ir :

دانلود فرمولر حل مسائل بتن 1 و2 بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ویرایش سال 92

همانطور که در جریان هستید ویرایش سال 92 مبحث نهم مقررات ملی در سال 92 تغییرات زیادی داشته است ،درادامه فرمولر حل مسائل درس بتن مهندسی عمران را بر اساس ویرایش جدید مبحث 9 که کاری است ارزشمند از جناب آقای دکتر مهدی شریفی دانلود خواهید کرد

دانلود فرمولر حل مسائل بتن 1 و2 بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ویرایش سال 92
دانلود مبحث 9 سال 1392 ویرایش چهارم

/ 0 نظر / 24 بازدید