فرمول های آنالیز تیرها

فرمول های آنالیز تیرها جهت استفاده در درس سازه های فولادی 1 ارائه شده از استاد سید عبدالنبی رضوی.

جدول ارائه شده شامل نیروهای عکس العمل تکیه گاهی، ممان خمشی ، تغییر شکل و زاویه تغییر شکل برای تیرهای ساده، گیردار و پیوسته تحت بارگذاری همراه با نمونه مثال حل شده می باشد.


دانلود

/ 0 نظر / 20 بازدید