# روستا

آمار و اطلاعات روستایی استان قم در سرشماری سال 90

جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی استان قم در سرشماری سال 90   تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت خالی از سکنه دارای سکنه     نامشخص موسمی دایمی جمع نامشخص موسمی دایمی جمع جمع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید