# نرم_افزارها

فایل اکسل محاسبه تعداد و قطر میلگردها براساس سطح مقطع میلگردها

به نقل از طراح سازه: فایل اکسل محاسبه تعداد و قطر میلگردها براساس سطح مقطع میلگردها     فایل اکسل محاسبه تعداد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

نرم افزار محاسبه طیف طرح استاندارد مطابق ویرایش 3 آیین نامه 2800

نرم افزار محاسبه طیف طرح استاندارد مطابق ویرایش 3 آیین نامه 2800 تحت اکسل با قابلیت اکسپورت طیف ایجاد شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید