برنامه اندروید Bridge Architect v1.2.7

برنامه اندروید طراحی پل با Bridge Architect v1.2.7، این برنامه در واقع یک بازی جالبی است که با تعدادی از ابزارهای موجود در برنامه پل را طراحی و سپس با عبور تعدادی از ماشین ها پل را کنترل و تست نمائید.

 

دانلود

/ 0 نظر / 19 بازدید