آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

به نقل از توضیحات خود آیین نامه که هدف از تدوین این آئین نامه ایمن سازی محیط کار و محافظت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار در کلیه کارگاههائی که عملیات جوشکاری و برشکاری گرم و فرآیندهای مرتبط با آن انجام می گیرد، می باشد. مقررات این آئین نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

 

دانلود

/ 0 نظر / 22 بازدید